Här finns pengar att spara
Tio till tjugo procent av företags och organisationers omsättning är relaterad till dokumenthantering. Varje anställd har en ren nettokostnad på i snitt 8 000 kronor per år som enbart gäller utskriftshantering. För ett företag eller en organisation med tusen anställa blir det 8 miljoner kronor och för en kommun med kanske 7 000 anställda handlar det om enorma summor. DokumentBolaget kan sänka de kostnaderna betydligt.
DokumentBolaget hjälper bolag att spara pengar, resurser och miljö. De arbetar med allt inom dokumenthantering både i pappersform och i digital form. Företaget säljer XEROX produkter som digitala kopieringsmaskiner och de arbetar med utredningar och analyser av företags och organisationers dokumenthantering samt hur man kan begränsa miljöpåverkan genom effektivare hantering. DokumentBolaget är moderbolaget i en organisation med tre dotterbolag; MAWAX AB, Sundtech AB och Proofprint AB.

MAWAX AB arbetar med kostnadseffektivisering för företag och organisationer som landsting och kommuner. De analyserar kostnadsbilden för bolag genom att ta reda på deras flöden av dokument, hur de hanterar utskrifter, vad de betalar, hur de hanterar supporten, hur mycket tid de lägger ner på att supportera utskrifter etc. Med hjälp av avancerade analysverktyg kan de bland annat se hur mycket toner som går åt. En skrivare kan tillexempel sysselsätta tre till fyra sjuksköterskor som ska beställa papper, toner, ta hand om krångel…
- Dessa sjuksköterskor kanske skulle vara till mer nytta och mer kostnadseffektiva på annat sätt, säger Mats Axelson, VD DokumentBolaget.

När DokumentBolaget går in sänks kostnaderna med 10-20 procent direkt genom att de ser till att företagen nyttjar de investeringar de redan gjort på ett bättre sätt eller om en maskin är för dyr att använda plockas den bort för at minska energiförbrukning, driftskostnader och miljöpåverkan. Processen görs i olika steg och kunderna kan bestämma hur stor eller liten utredning de vill ha. Det är en snabbt växande marknad med väldigt stort intresse både här i Sverige och i USA.
- Vi behövs verkligen, säger Mats. Det läggs ju ut enorma summor helt i onödan och vårt mål är att minska dessa onödiga kostnader.

DokumentBolaget samarbetar med Xerox och är certifierade på alla Xerox specialistprodukter. De har bland annat tryckerilösningar och en specialist som enbart arbetar mot grafisk industri. MAWAX AB arbetar med både Xerox och konkurrenters produkter medan dotterbolaget Sundtech AB arbetar enbart med Xerox. Sundtech säljer Xerox hård- och mjukvara inom dokumenthantering och lösningar för ren produktivitetsutveckling som digitalisering av dokument, skannerutrustningar, med mera.

Dotterbolaget Proofprint arbetar med digitalisering av dokument åt företag och organisationer. De digitaliserar till exempel ritningar åt flera större byggföretag och hanterar deras ritningsarkiv.
- Vi kan göra om risiga utskrifter som legat 40 år i ett arkiv och se till att de blir snygga digitala ritningar, säger Mats.
DokumentBolaget har också ett koncept med helt ny teknik för miljöhantering. De har produkter som minskar vårt fotavtryck på jordens yta med upp till 90 procent genom bland annat minskat avfall.DokumentBolaget

Bransch:
Detalj

Telefon: 060-125863


Email:
mats.axelson@dokumentbolaget.se

Hemsida:
www.dokumentbolaget.se

Adress:
DokumentBolaget
Strandgatan 14
85123 Sundsvall

| 13 SENASTE FÖRETAGEN